Metsästystoiminta

Metsästysalueita meillä on käytössämme noin 6700 ha. Harjoitamme säännöllistä ja aktiivista riistaruokintaa. Ruokintapaikkoja seuran alueella on 27 ja riistapeltoja vuonna 2019 neljä.

Syksyllä 2019 seuralla oli hirvenkaatolupia 5 kpl ja peuralupia 150 kpl. Ilveksiä esiintyy nyt pysyvästi seuran alueella ja ajoittain myös susista on tehty jälki- ja näköhavaintoja.