Metsästystoiminta

Metsästysalueita meillä on käytössämme noin 6700 ha. Harjoitamme säännöllistä ja aktiivista riistaruokintaa. Ruokintapaikkoja seuran alueella on 25 ja riistapeltoja vuonna 2014 neljä.

Syksyllä 2013 seuralla oli hirvenkaatolupia 8 kpl ja peuralupia 80 kpl. Ilveksiä esiintyy nyt pysyvästi seuran alueella ja ajoittain myös susista on tehty jälki- ja näköhavaintoja. Alkuvuodesta 2014 päästiin myös ensimmäiseen ilvesjahtiin ja naapuriseuran kanssa yhteisenä haettu kaatolupa saatiin käytettyä.